retsag.hu > Önkormányzat > Éves munkaterv
Frisítve: 2017.12.21

I. 2018. év kiemelt feladatai:

.
Gazdálkodás

 • likviditás biztosítása,
 • racionális gazdálkodás megvalósítása bevételek emelésével, kiadások szinten tartásával, kintlévőségek csökkentésével, szabad pénzeszközök lekötésével
 • ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás
 • ASP rendszerre átállás

Település üzemeltetés, településfejlesztés

 • a vagyongazdálkodáshoz vagy költségcsökkentéshez kapcsolódó pályázati lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti megindítása, eredményes döntés esetén a már benyújtott pályázatok végrehajtása
 • nyertes pályázatok végrehajtása
 • közterületek felújításának és karbantartásának folytatása
 • a város tulajdonában levő ingatlanok felújítási- és karbantartási rendszerének kidolgozása 
 • a Település-szerkezeti Terv és Helyi Építési szabályzat felülvizsgálata

Művelődés, sport,

 • közművelődés feltételeinek biztosítása 
 • civilszervezetekkel való együttműködés 

 

II. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek
Január 26. péntek 16,00 óra

(SZB. ülés időpontja: január 23. kedd 15.00 óra
(PVB. ülés időpontja: január 23. kedd 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: január 15. hétfő 12.00 óra

 • Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2018. évi térítési díjának megállapítása

Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság

 • 2018. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,
                                               Szociális Bizottság

 • Polgármester 2018. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,

 • Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 • Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 

Február 23. péntek 16,00 óra

 (SZB ülés időpontja: február 22. kedd 15.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: február 22. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 12. hétfő 12.00 óra

 • 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság

 • 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 • 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közbeszerzési szakértő

 • Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről, valamint a 2018. évi munka és rendezvénytervéről

Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 • Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2018.évi támogatására

Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 

 • Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 • Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 

ZÁRT ÜLÉS
1)  Városi kitüntetések és elismerések adományozása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 

Március 23. péntek 16,00 óra

(SZB ülés időpontja: március 20. hétfő 15.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: március 20. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: március 12. hétfő 12.00 óra

 • Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója

Előterjesztő: rendőrkapitány
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: megyei főkapitány

 • Beszámoló a Városüzemeltetési csoport 2017. évi munkájáról,

Előterjesztő: Salgai György városgondnok
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 

 • Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről 

Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 • Sport és civil szervezetek 2018.évi támogatási pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, 

 • 2018. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 • Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 • Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 

Április 27. péntek  16,00 óra

 (SZB ülés időpontja: április 24. kedd 15,00.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: április 24. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: április 16. hétfő 10.00 óra

1)  Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 • Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 

Május 25. péntek 16,00 óra

 (SZB ülés időpontja: május 22. kedd 15.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: május 22. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 14. hétfő 12.00 óra

1) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól 
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5)Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 

 Június 29. péntek  16,00 óra

(SZB ülés időpontja: június 26. kedd 15.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: június 26. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: június 18. hétfő 12.00 óra

1) 2018. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről. 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2016. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról, 
Előterjesztő: Nábelek Anna ügyvezető igazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6)Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 

Augusztus 31. péntek 16,00 óra

 (SZB ülés időpontja: augusztus 28. kedd 15.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: augusztus 28. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 17. péntek 12.00 óra

1) Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetés féléves teljesítéséről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Beszámoló a belső ellenőr 2018. I. félévi munkájáról
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 

Szeptember 28. péntek 16,00 óra

 (SZB ülés időpontja: szeptember 25. kedd 15.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: szeptember 25. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: szeptember 08. hétfő 12.00 óra

1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 

Október 26. péntek 16,00 óra

 (SZB ülés időpontja: október 24. szerda 15.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: október 24. szerda 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: október 15. hétfő 12.00 óra

1) 2019. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 2) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 

November 23. péntek 16,00 óra
                              Közmeghallgatás
 (SZB ülés időpontja: november 20. kedd 15.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: november 20. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 12. hétfő 12.00 óra

 1) Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetése időarányos teljesítéséről. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) A helyi adók mértékének megállapítása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

3) Tájékoztató Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásának eredményéről
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság

4) 2019. évi földhaszonbér megállapítása
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

December 14. péntek 16,00 óra

 (SZB ülés időpontja: december 11. kedd 15.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: december 11. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: december 3. hétfő 12.00 óra

 • A 2019. évi gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

 

Lakossági fórum:  2018. május 08. 18,00 óra
Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtá­sáról, a 2018. évi feladatokról
Előterjesztő: polgármester-
-
A munkatervet a képviselő-testület …./2017. (XII.15.) határozatával elfogadta.

 

Linkajánló a témához:
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól »
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról »