retsag.hu > Hírek-információk > Felhívások tájékoztatók > Új honlap
Frisítve: 2021.02.05
Új honlap indításáról döntött a képviselő-testület
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  298 ./2010. (XI.25.) kt. határozata:
A képviselő-testület a város honlapjának üzemeltetésével a továbbiakban a Művelődési Házat bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert a Domain név áthelyezésének aláírására. A honlap üzemeltetésének költségeit 2011.évi költségvetése terhére biztosítja.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 299./2010. (XI.25.) kt. határozata:
A képviselőtestület Határozatban kötelezi a polgármesteri hivatalt, hogy 2 héten belül a 2005. évi XC törvény (Az elektronikus információszabadságról) előírásai és
melléklete alapján meghatározott adattartalom kerüljön összegyűjtésre. (és egy CD-n adathordozón való rögzítésre.) Alapvetően testületi ülések anyagai, jegyzőkönyvek, rendeletek, megkötött szerződések, ügyforgalmi statisztikák, névre szólóan kidolgozott ügyleírások, letölthető nyomtatványok, stb. a rendelet szerint. Mindez szükséges ahhoz, hogy bármilyen közzététel megvalósulhasson, és bármely megbízott webmester vagy intézmény eleget tudjon tenni feladatának.
Egyidejűleg 2010. december 01. dátummal a város honlapját lezárja, elérhetősége megtartásával.

A kiadó cime:
Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26.
Telefon 0635-350-785
E-mail: muvkozpont@retsag.hu
Felelős kiadó Simon Katalin igazgató
Telefon: 30/165-4430

Az adatok feltöltése folyamatos. Ahogyan az adatszolgáltatók megküldik a kiadónak úgy töltődnek fel a jelenleg még üres oldalak

Linkajánló a témához
A korábbi városi honlap az archívumban »