retsag.hu > Önkormányzat > Éves munkaterv
Frisítve: 2011.07.12.
2011. évi munkaterv

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011. évi MUNKATERVE

A munkaterv kiegészítése a junius 30-i testületi döntés alapján »

A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek:

1.) Január 21. péntek

1) Előterjesztés Rétság város gazdasági programjáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó:
2) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete megalkotásáról (első körben)
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló
3) Előterjesztés a vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Előterjesztés az önkormányzat Szociális rendeletének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság
5)  Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Előterjesztés 2011.évi közbeszerzési szabályzatról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közbeszerzési tanácsadó
8) Városközpont Rehabilitációs pályázat II.forduló benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
9) Előterjesztés kistérségi közösségi busz működéséről, használatának feltételeiről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
10) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi kiemelt célok meghatározásáról, valamint tájékoztató az előző évi tapasztalatokról
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: Tűzoltó parancsnok
11) Pályázati kiírás Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői állás betöltésére
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
12) Előterjesztés a rétsági sportegyesületek 2011. évi támogatásáról szóló pályázati kiírásról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
13) Előterjesztés a rétsági Nyugdíjas Klubok 2011. évi támogatásának igénylési feltételeiről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
14) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2.) Február 18. péntek
1) Előterjesztés az Önkormányzat 2010.évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete megalkotására (2.kör)
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló
3) Előterjesztés az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetésének elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: társulás polgármesterei, könyvvizsgáló
4) Hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Előterjesztés laktanya értékesítésére kiírandó pályázatról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2010. évi tevékenységéről, valamint a 2011. évi munka és rendezvénytervéről
Előterjesztő: VMKK igazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
ZÁRT ÜLÉS
8) Előterjesztés a Pro-urbe díj, a Díszpolgári Cím és a Vállalkozók a Városért elismerés adományozására
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3.) Március 25.péntek
1) Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló
2) Beszámoló az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról
Előterjesztő: iskolaigazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: társulás polgármesterei, könyvvizsgáló
3) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2011. évi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
4) Előterjesztés a rétsági sportegyesületek 2011. évi támogatásának megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: egyesületek elnökei
5) Előterjesztés a rétsági Nyugdíjas Klubok 2011. évi támogatásának megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: klub vezetők
6) Előterjesztés 2011.évi karbantartási és felújítási terv elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Előterjesztés a 2011.évi közbeszerzési tervről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közbeszerzési szakértő
8) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: rendőrkapitány
9) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő:polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4.) Április 15.péntek 
1) Előterjesztés a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Előterjesztés Sportkombinát hasznosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Előterjesztés megüresedett önkormányzati ingatlanok további hasznosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Településrendezési eszközök felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Beszámoló a Belső Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
6) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működésének megkezdéséről, a Nonprofit Kft. közgyűléséről, illetve a 2010. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról, 
Előterjesztő: ügyvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő:polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Május 20.péntek
1) Előterjesztés az Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal FEUVE rendszerének szabályairól, működéséről és annak tapasztalatairól
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló
4) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól, valamint a városi honlap működéséről
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság
6) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Június 17.péntek
1) Előterjesztés a 2011. évi költségvetés módosításáról
Előterjesztés: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: könyvvizsgáló
2) Beszámoló a Rétsági Önkéntes Tűzoltó egyesület 2010.évi működéséről
Előterjesztés: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
Meghívandó: tűzoltó parancsnok
3) Előterjesztés Rétság város közlekedési szabályainak felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közlekedési szakértő
4) Előterjesztés a képviselő-testület 2011.évi munkatervének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2010. évi működéséről. 
Előterjesztő: Óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Augusztus 26.péntek
1) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetés féléves teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Beszámoló a 2010/2011. oktatási évről
Előterjesztő: intézményvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Előterjesztés a közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési terv módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
8) Szeptember 23.péntek
1) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetése módosítására 
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló
2) Előterjesztés Rétság Város 2011-2012 évi hó eltakarítási munkáinak ellátására vonatkozó pályázati kiírásról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírásáról, pályázati feltételek meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Előterjesztés a 2011/2012. oktatási év indításának tapasztalatairól
Előterjesztő: iskolaigazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Tájékoztató a kihelyezett középiskola 2010. évi működésének tapasztalatairól
Előterjesztő: kihelyezett középiskola vezetője
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
ZÁRT ÜLÉS
7) Előterjesztés a Város Szolgálatáért és az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozására
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
9.) Október 21.péntek
1) Előterjesztés a 2012. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadására
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Előterjesztés a helyi adók mértékének megállapítására
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4)Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
10.) November 18.péntek -Közmeghallgatás
1) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetése időarányos teljesítéséről. 
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló
2) Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
Előterjesztő: polgármesterű
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló
3) Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásáról 
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság
4) Előterjesztés Rétság Város 2011-2012 évi hó eltakarítási munkáinak ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
11.) December 16.péntek
1) Előterjesztés a 2012. évi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság
2) Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. évi munkaterve elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság
3) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Testületi ülések állandó témái 

Napirend tárgyalása előtt: 
-Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: polgármester
- Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: polgármester
Lakossági fórum:
Április  18 hétfőn 18:00 óra
Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a 2011. évi feladatokról
Előterjesztő: polgármester
Rétság, 2010.december16.
Mezőfi Zoltán
polgármester

A Képviselő-testület 307/2010. (XII. 16.) számú határozatával a munkatervet elfogadta.

Mezőfi Zoltán sk.                     Fejes Zsolt sk.
Polgármester                               jegyző 

A munkaterv kiegészítése a junius 30-i testületi döntés alapján »

Linkajánló a témához:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról »