retsag.hu > Városunk > Képtár > Október 23. Városi Ünnepség
Frissítve: 2011.10.25
-
Az 1956-os forradalom 55. évfordulóján
A nemzeti ünnepünkön való megemlékezést, hagyományosan a diákok műsorával kezdődött, ez alkalommal azonban nem az általános iskolások, hanem a középiskolai tagozat növendékei vezették fel az ünnepi műsort. Zenés, verses összeállításuk sikert aratott. Mezőfi Zoltán polgármester ünnepköszöntő szavait követően Balla Mihály országgyűlési képviselő emlékezett a forradalom hőseire.

Az ünnep arra is alkalmat adott, hogy átadják a „Város Szolgálatáért” és „Az év rétsági tanulója” kitüntető címeket. A program Szájbely Zsolt szavalatával, a Lengyel házaspár kettősével folytatódott. Németh Edina énekét Majnik László kísérte gitárján. A műsort a Kereplő Néptáncegyüttes és az Ékes Énekegyüttes közös produkciója zárta.

Kitüntetések nemzeti ünnepünkön »

-
Kitüntetések nemzeti ünnepünkön

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Város Szolgálatáért” díjat adományozta a Gyenes Lászlónénak, Mártonné Vásárhelyi Erikának és Erdélyi Máriának. Az alábbiakban a kitüntetés átadásakor Dr. Szájbely Ernő által megfogalmazott méltatásokat idézzük.

Gyenes Lászlóné 1983. óta dolgozik a Rétsági Napközi Otthonos Óvodában. Szakmailag jól felkészült, gyermekcentrikus szemléletű óvodapedagógus. Önképzéssel, továbbképzéssel törekszik a szakmai megújulásra, az innovációból eredő feladatok önálló ellátására. Közvetlen munkatársainak szakmailag is kiemelkedő segítő munkát végez. Nagy gondot fordít a gyermekek mozgásfejlődésének és mozgásérettségének fejlesztésére. Csoportjában nyugodt, vidám és barátságos légkörben, a szabad játék és játékosság egyensúlyának betartásával neveli, fejleszti a 3-7 éves korosztályt. A továbbképzéseken megszerzett új elméleti és gyakorlati ismereteket jól hasznosítja munkájában. Jó kapcsolatot tart fenn a gyermekekkel, a szülőkkel és a kollégákkal egyaránt. Aktív segítője az óvodai rendezvények szervezésének, lebonyolításának. Az óvodát érintő városi rendezvényeken rendszeresen részt vesz, a gyermekeket életkoruknak megfelelően felkészíti ezekre az alkalmakra. A rétsági vöröskeresztes kórus aktív tagja.

Mártonné Vásárhelyi Erika 1975-től, a főiskolai diplomájának megszerzése óta tanít Rétságon az Általános Iskolában, mely mind ez ideig első és egyetlen munkahelye, ahol matematika és kémia szakos tanárként, valamint a természettudományi munkaközösség vezetőjeként végzi munkáját. Szakmai tudását, pedagógiai elhivatottságát a tanulók, a szülők és kollégái egyaránt elismerik. Az Ő érdeme, hogy az iskola évről évre megrendezheti a Zrínyi Ilona matematikai versenyt, melynek szervezésében és lebonyolításában is döntő szerepe van. Összefogja a munkaközösséget, több programjuk is sikeres és túlmutat az iskola falain. Munkája során osztályfőnökként és tanárként is igyekszik a tanulókat az egészséges életvitelre, a környezettudatosságra, a munka szeretetére nevelni. Mindig tettre kész, figyelemmel fordul mindenkihez, munkavégzése kiemelkedő színvonalú. Számos megyei és országos matematika és kémia versenyen értek el diákjai kiváló eredményeket, helyezéseket, és szereztek elismerést ezzel az iskolának és a városnak is.

Erdélyi Mária 2001. óta dolgozik a Rétság Városi Gyámhivatalnál. Jelenleg kilenc település tartozik hozzá. Munkaköréhez kapcsolódó feladata a kiskorúakkal, valamint a gondnokoltakkal kapcsolatos egyedi hatósági ügyekben való eljárás, ügyintézés. Szakmailag kiválóan felkészült, feladatát mindig lelkiismeretesen végzi. A jogszabályokat folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza. Munkáját mindig a vonatkozó jogi előírások betartásával végzi, és az ügyfelek megelégedésére gyakorolja. Szükség esetén munkaköri kötelességén túl is felveszi a kapcsolatot a különböző társszervekkel, amivel nagymértékben hozzájárul az ügyek eredményes, gyors és precíz intézéséhez. Nem csak az ügyfelek, hanem kollégái elismerését is kivívta, csoportjában a nehéz feladatok ellenére is nyugodt, korrekt és lojális ügyintézés folyik. Szorgalma és kitartása, valamint szakmai felkészültsége példaértékű.

„Az Év Rétsági Tanulója” elismerést három tanuló vehette át: Paróczy Sára, Zachár Panna és Ivanics Dóra.

Paróczy Sára már több éve sikeresen öregbíti a Rétsági Általános Iskola hírnevét, elsősorban kiváló sporteredményeinek köszönhetően. Oszlopos tagja az iskola kézilabda csapatának, amellyel megyei első helyezést ért el. Megyei első helyezései alapján, visszatérő és sikeres szereplője az Országos Diákolimpia atlétikai döntőinek. Szívesen vesz részt a közösségi munkában, kitűnő szervezőkészsége és kreativitása osztályközösségének motorjává teszi.

Zachár Panna tanulmányi munkája kiemelkedő, minden tanévet kitűnő bizonyítvánnyal zárt. Kitartása, szorgalma, órai aktivitása és precíz munkavégzése elismerésre méltó. Szívesen vesz részt tanulmányi versenyeken, helyi, területi és megyei szinten egyaránt. Különösen a szépkiejtés és a versmondás terén eredményes, 2011-ben területi második helyezést ért el. Az iskolai ünnepségek gyakori szereplője, segítőkész, mindenben lehet rá számítani. A Városi Könyvtár irodalmi pályázatán első díjat nyert. A kezdetektől táncol a Kereplő Néptáncegyüttesben, az együttes tagjaként számos rendezvényen fellépett.

Ivanics Dóra korábban a Rétsági Általános Iskola tanulója volt. Már ekkor is jelentős szerepet játszott a kézilabda csapat jó szereplésében. Negyedikes korában kezdett el kézilabdázni. Még csak 8. osztályos volt, amikor meghívták a magyar ifjúsági válogatott keretbe, melynek azóta is tagja. Jelenleg Vácon tanul és ott is sportol, a váci női kézilabda sportegyesület tagja. A teremkézilabda mellett strandkézilabdával is foglalkozik. Ennek keretében részt vett az idei, Horvátországban rendezett ifjúsági strandkézilabda Európa- bajnokságon, ahol Európa-bajnoki címet szereztek a magyar csapattal.

-
Linkajánló a témához
A Magyar Rádió 1956-os témaoldala meghallgatható hangfelvételekkel »