retsag.hu > Városháza > Pályázatok > Sportpályázat
Frisítve: 2011.01.27
Pályázat sportegyesületek támogatására
 

K I V O N A T 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. január 21-i üléséről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7./2011. (I.21.) kt. határozata

Tárgy: Rétsági sportegyesületek 2011. évi támogatásáról szóló pályázati kiírásról

A képviselő-testülete megtárgyalta a sport támogatás pályázati feltételeire vonatkozó előterjesztést. A képviselő-testület 2011.évi költségvetésébe tervezett sporttámogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági sportszervezetek támogatására.

Pályázati feltételek:

 • azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb a tárgyévet megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket tényleges folytatják.
 • bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek
 • nonprofit szervezetnek minősülnek
 • a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.
 • egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
 • az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót
 • az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az önkormányzati támogatás felhasználására)
 • az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét
 • az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét
 • az egyesület pénzintézet számla számát,
 • a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Megyei Bíróság által az egyesület hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. február 28.

A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u.20) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT  2011.”

A pályázati felhívás közzétételére felkéri a jegyzőt.

Felelős: jegyző
Határidő: 2011.január 27. 

kmf.

Mezőfi Zoltán sk.                                 Fejes  Zsolt 
polgármester                                          jegyző  

 
Linkajánló a témához