retsag.hu > Önkormányzat > Társadalmi véleményezés
Frisítve: 2016.07.14
 

Hirdetmény

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.
A felülvizsgált dokumentumot 30 napra lakossági véleményeztetésre nyilvánosságra hozzuk. 
Várjuk a lakosság, a rétsági szervezetek véleményét a tervezettel kapcsolatban. 
A véleményeket 2016. augusztus 15. napig a hivatal@retsag.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

Polgármesteri Hivatal     


A véleméynezésre bocsátott dokumentum itt letölthető »


Archívum - régi véleményezesre bocsátott tervezetek


HIRDETMÉNY
RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

 


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétság településnév használatáról rendeletet kíván alkotni. 

A rendelet-tervezetet Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.( I.26.) önkormányzati rendelete 39/A és 39/B §-ai alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melyre tekintettel a rendelet-tervezetet Rétság Város Önkormányzat honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdető-tábláján az alábbiak szerint 2016. március 31. naptól 2016. április 30. napig közzé teszem. 

A társadalmi egyeztetés a hivatal@retsag.hu email címen, valamint postai úton történik. Ezen elérhetőségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat a közzétett tervezetről. 
A névtelenül érkezett véleményeket figyelembe venni nem lehet. A beérkezett vélemények mérlegelését követően azokról összefoglaló készül. 
A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség. 

Fodor Rita 
a jegyző általános helyettese

Rétság, 2016. március 31.


HIRDETMÉNY
RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL


 


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek használatának rendjéről rendeletet kíván alkotni. 

A rendelet-tervezetet Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.( I.26.) önkormányzati rendelete 39/A és 39/B §-ai alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melyre tekintettel a rendelet-tervezetet Rétság Város Önkormányzat honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdető-tábláján az alábbiak szerint 2015. május 26. naptól 2015. június 25. napig közzé teszem. 

A társadalmi egyeztetés a hivatal@retsag.hu email címen, valamint postai úton történik. Ezen elérhetőségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat a közzétett tervezetről. 
A névtelenül érkezett véleményeket figyelembe venni nem lehet. A beérkezett vélemények mérlegelését követően azokról összefoglaló készül. 
A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség. 

Fodor Rita 
a jegyző általános helyettese

Rétság, 2015. május 26.HIRDETMÉNY
RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL


 


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről
rendeletet kíván alkotni.

A rendelet-tervezetet Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.( I.26.) önkormányzati rendelete 39/A és 39/B §-ai alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melyre tekintettel a rendelet-tervezetet Rétság Város Önkormányzat honlapján, valamint a Polgármesteri
Hivatal hirdető-tábláján az alábbiak szerint
2013.augusztus 16. naptól 2013.szeptember 30. napig közzé teszem.

A társadalmi egyeztetés a velemeny@retsag.hu email címen, valamint postai úton történik. Ezen elérhetőségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat a közzétett tervezetről. 
A névtelenül érkezett véleményeket figyelembe venni nem lehet. A beérkezett vélemények mérlegelését követően azokról összefoglaló készül.

A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.

A rendelet-tervezetet Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.szeptember 06-i ülésén tárgyalja.

Rétság, 2013. augusztus 16.

Vargáné Fodor Rita
   megbízott jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének.…/2013. (.…) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről (tervezet) »
 
 HIRDETMÉNY
RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL


 


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Rétság Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
rendeletet kíván alkotni.

A rendelet-tervezetet Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.( I.26.) önkormányzati rendelete 39/A és 39/B §-ai alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melyre tekintettel a rendelet-tervezetet Rétság Város Önkormányzat honlapján, valamint a Polgármesteri
Hivatal hirdető-tábláján az alábbiak szerint
2013.augusztus 16. naptól 2013.szeptember 30. napig közzé teszem.

A társadalmi egyeztetés a velemeny@retsag.hu email címen, valamint postai úton történik. Ezen elérhetőségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat a közzétett tervezetről. 
A névtelenül érkezett véleményeket figyelembe venni nem lehet. A beérkezett vélemények mérlegelését követően azokról összefoglaló készül.

A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.

A rendelet-tervezetet Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.szeptember 09-i ülésén tárgyalja.

Rétság, 2013. augusztus 15.

Vargáné Fodor Rita
   megbízott jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013. (IX...) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól (tervezet) »


Társadalmi véleményezésre bocsátott előzetes rendelet-tervezetek

Az önkormányzat döntése alapján a helyi rendeletek társadalmi véleményezéséről az SzMSz rendelkezik. A módosító rendelet megtalálható a 15/2011. sz alatt. Ennek lényege: A véleményezésre bocsátott tervezetek ezen az oldalon kerülnek elhelyzésre és a véleményeket 15 napos határidővel a velemeny @ retsag.hu levélcímre, postai küldeményben, illetve a titkárságon leadott levélben lehet benyújtani.
 
 

Szavazás - milyen szelekív maradjon.


 


A  Zöld Híd Kft jogszabályi és pénzügyi okokra hivatkozva bejelentette, hogy a jövőben átszervezi a lakossági szelektív hulladékszállítást. Ennek kapcsán a képviselő-testületnek kell eldönteni, hogy a szigetes, vagy a háztól való elszállításos szelekítv hulladékgyűjtés maradjon érvényben. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a választ csak lakossági vélemények alapján adja meg, annak megfelelően, hogy a többség mit választana. 

Háztól kéthetente vinnék a szelektív zsákokba gyüjtött hulladékot, ez esetben a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken csak az üvegpalackok bedobására maradna gyűjtőkonténer. Ha a döntés a gyűjtő szigeteket részesíti előnyben, akkor a háztól való szállítás megszűnik.

A helyben lakók véleményét várja a képviselő-testület május 21-ig. A véleményeket több módon is el lehet juttatni. A Városháza földszintjén elhelyezésre kerül egy szavazóláda oda be lehet dobni észrevételt. Alábbi linken lehet letölteni szavazólapot, illetve e-mailben is lehet véleményt, szavazatot leadni a velemeny@retsag.hu címre. A képviselő-testület a vélemények alapján ad választ a Zöld Híd Kft szolgáltatásváltoztatásáról.

Vélemény levélben
Bármelyik marad, használni fogom »
A szigetes szelektív gyűjtést támogatom »
A háztól elszűllított szelektív gyűjtést támogatom »
(Az adott sorra kattintva levelezőjéből azonnal elküldheti szavazatát. 
Voksa a levél tárgyában jelenik meg.)


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2012.(…….) önkormányzati rendeletének 
tervezete társadalmi véleményezésre
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról »
Véleményezés ideje: 2012.augusztus 31. – 2012.szeptember 14-ig 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
   /2012.( ……) önkormányzati rendeletének
tervezete társadalmi véleményezésre
Az elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről »
Véleményezés ideje: 2012. szeptember 06-tól  2012. szeptember 21-ig

Linkajánló a témához