retsag.hu > Hírek-információk > Felhívások tájékoztatók > Hulladékszállítás
Frisítve: 2011.01.31

Tájékoztató
Rétságtelepülés hulladékbegyűjtéséről-szállításáról

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt lakosságot, hogy Rétság településen 2011.év január hó 01. napjától a komplex hulladékgazdálkodási tevékenységet a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. vette át. 

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2010. június 7-én 100 %-os önkormányzati tulajdonnal hozta létre a Zöld Híd Régió Kft-t. Elsődleges feladatának tekinti, hogy az előírásoknak megfelelve, költséghatékonyan lássa el környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét. 

Feladatai között szerepel többek között: a regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése, a regionális programban megépült létesítmények és a szelektív hulladékgyűjtés üzemeltetése, valamint az igénylő településeken a települési szilárd hulladék begyűjtése-szállítása. 

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen feltétel a folyamatos együttműködés, és a lakosságot érintő eseményekről szóló megfelelő tájékoztatás. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy településükön a hulladékbegyűjtő járatok minden csütörtökön reggel 6 órától végzik a gyűjtést. 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a hulladéktárolókat a szállítási napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt nap reggel 06.00 óráig az ingatlanuk elé kihelyezni szíveskedjenek.

Kérjük, ne helyezzenek a tárolóba veszélyes anyagokat, vegyszert, fáradt olajat, állati tetemet, építési törmeléket, követ, nagyobb fémdarabokat, mert ezek veszélyeztetik dolgozóink egészségét és gépeink működőképességét. 

A településen kihelyezésre került 5 db szelektív hulladékgyűjtő sziget, ahol az erre rendszeresített tárolókban, a rajtuk lévő ábrák szerint helyezhetik el tiszta üveg, papír és műanyag hulladékaikat. Kérjük, vegyék igénybe ezt a lehetőséget is, ezzel is növelve a hasznosítható hulladék mennyiségét. 

A hulladék kezelési díjakról és a közszolgáltatás egyéb feltételeiről bővebben Rétság Város Önkormányzatának rendeletéből tájékozódhatnak. 

Amennyiben esetenként többlethulladékuk keletkezik, ami nem fér el a hulladéktárolóban, kérjük, szerezzék be az ehhez szükséges zsákokat, melyek megvásárlásával a többlethulladék begyűjtés-szállítás díját fedezik. 

A zsák beszerezhető 

     a Polgármesteri Hivatalban, Rétság, Rákóczi u. 20. sz. alatt, valamint 
     a PALETTA TRADE Kft. festékboltban, Rétság, Rákóczi u. 29-31. sz. alatt. 

Ára bruttó 460 Ft/db.

A tulajdonos legalább 30 nappal korábban írásban kérheti a közszolgáltatótól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szüneteltetését, ha legalább 30 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanán és azt más nem használja. 

Amennyiben a hulladékbegyűjtéssel, szállítással kapcsolatosan kérdésük merülne fel, bizalommal forduljanak a Zöld Híd Régió Kft. munkatársaihoz, készséggel állnak az Önök rendelkezésére. Az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek: 

Szállítással, gyűjtéssel kapcsolatban: 

     Kerepes, Ökörtelek-völgy Hulladékkezelő Központ: 06 (28) 561-214 

Számlázással, szerződéskötéssel kapcsolatban: 

     Nógrádmarcal Hulladékkezelő Központ: 06 (35) 501-400 

Helyi tarifával hívható, nem emelt díjas telefonszámunk: 06 (40) 201 026 

     E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu 
     H-2661 Balassagyarmat Pf.: 101 
     Honlapunk: www.zoldhid.hu

Tisztelt Partnereink! A hulladékgazdálkodás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az eddig elföldelt „szemétből” egyre nagyobb mértékben értékes, új nyersanyag lesz. 

A válogatási, kezelési technológiák költségesek és ma már azt sem tehetjük meg, hogy a lerakott hulladékokat, mint azt korábban tettük, sorsára hagyjuk. Az üzemek felújítására is pénzt kell félrerakni, a régi és új hulladéklerakókat is gondozni, majd biztonságba helyezni szükséges. Az Ön/Önök által fizetett díj a fentiek alapján a mindennapi tevékenység pénzügyi hátterének megteremtése mellett egy 40 évre előre tervezett (működés, amortizáció és 30 év utógondozás) környezetvédelmi rendszert finanszíroz. A feladatot 100% -ban a működési területen lévő önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaságunk látja el. Áraink vállalkozási nyereséget nem tartalmaznak. Kérjük, legyenek partnereink a környezet védelmében azáltal, hogy hulladékkezelési díjukat időben, pontosan befizetik! 

Szeretettel várjuk Önöket és családjukat hulladékkezelő központjainkban, ahol teljes képet kaphatnak a hulladékkezelés új irányairól. 

Reméljük, Partnereink lesznek a program sikerében! 

Köszönjük együttműködésüket! 

2011. január 

Tisztelettel: 

G y e n e s  S z i l á r d 
ügyvezető igazgató sk.
 
Linkajánló a témához
  • Korábbi tájékoztató a hulladékszállítással kapcsolatban »
  • 18/2010 (XII.17) rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított 14/2001 önkormányzati rendelet módosításáról » 
  • A Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft honlapja »