Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RÉTSÁG város hivatalos honlapja


Éves munkaterv

A 2018. évi munkaterv kinyomtatható pdf formátumban »
A 2017. évi munkaterv kinyomtatható pdf formátumban »
A 2016. évi munkaterv kinyomtatható pdf formátumban »

I. 2020. év kiemelt feladatai:

Gazdálkodás

 • likviditás biztosítása,
 • racionális gazdálkodás megvalósítása bevételek emelésével, kiadások szinten tartásával, kintlévőségek csökkentésével, szabad pénzeszközök lekötésével
 • ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás

Település üzemeltetés, településfejlesztés

 • a vagyongazdálkodáshoz vagy költségcsökkentéshez kapcsolódó pályázati lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti megindítása, eredményes döntés esetén a már benyújtott pályázatok végrehajtása
 • a folyamatban lévő pályázatok végrehajtása
 • közterületek felújításának és karbantartásának folytatása
 • a Település-szerkezeti Terv és Helyi Építési szabályzat felülvizsgálata

Művelődés, sport,

 • közművelődés feltételeinek biztosítása
 • civilszervezetekkel való együttműködés

II. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek

Január 28. kedd 16,00 óra

(SZB. ülés időpontja: január 20. hétfő 10,00 óra
(PVB. ülés időpontja: január 21. kedd 16.00 óra
Előterjesztések benyújtásának határideje: január 10. péntek 12.00 óra

 • 2019. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Szociális Bizottság

 • Polgármester 2019. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,

 • Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Február 25. kedd 16,00 óra

(SZB ülés időpontja: február 17. hétfő 10,00 óra)
(PVB. ülés időpontja: február 18. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 7. péntek 12.00 óra

 • 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Szociális Bizottság

 • 2019. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 • Gyermek és szociális étkezés térítési díjának meghatározása (opció)

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 • 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Meghívandó: közbeszerzési szakértő

 • Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről, valamint a 2020. évi munka és rendezvénytervéről

Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 • Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2020.évi támogatására

Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,

 • Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

ZÁRT ÜLÉS
1)  Városi kitüntetések és elismerések adományozása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 

Március 31. kedd 16,00 óra

(SZB ülés időpontja: március 23. hétfő, 10,00 óra)
(PVB. ülés időpontja: március 24. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: március 13. péntek 12.00 óra

 

 • Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója

Előterjesztő: rendőrkapitány
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Meghívandó: megyei főkapitány
Opció: Az anyag elkészülte után kerül felvételre a napirend

 • Beszámoló a Városfejlesztési csoport 2019. évi munkájáról,

Előterjesztő: Salgai György városgondnok
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 • Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről

Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 • Sport és civil szervezetek 2020.évi támogatási pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,

 • 2020. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 • Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Május 26. kedd 16,00 óra

(SZB ülés időpontja: május 18. 10,00 óra)
(PVB. ülés időpontja: május 19. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 08. péntek 12.00 óra

1)  Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

2) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2019. évi mérlegbeszámoló elfogadása
Előterjesztő: Nábelek Anna ügyvezető igazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 • Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

4) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

5) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

6) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 • Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Augusztus 25. kedd 16,00 óra

(SZB ülés időpontja: augusztus 17. hétfő 10,00 óra
(PVB. ülés időpontja: augusztus 18. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 14. péntek 12.00 óra

1) 2020. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

2) Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi költségvetés féléves teljesítéséről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

3) Beszámoló a belső ellenőr 2020. I. félévi munkájáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

4) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

5) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről.
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 • Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

November 24. kedd 16,00 óra
Közmeghallgatás
(SZB ülés időpontja: november 16. 10,00 óra)
(PVB ülés időpontja: november 17. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 6. péntek 12.00 óra

1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

2) Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi költségvetése időarányos teljesítéséről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

3) A helyi adók mértékének megállapítása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

4) Tájékoztató Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásának eredményéről
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság

5) 2020. évi földhaszonbér megállapítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

6) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

 • Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

December 15. kedd 16,00 óra

(SZB ülés időpontja: december 07. hétfő 10,00 óra)
(PVB ülés időpontja: december 08. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 27. péntek 12.00 óra

 • A 2021. évi gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

2) A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

3) 2021. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság

 • Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Lakossági fórum:  2020. május 08. péntek 18,00 óra
Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtá­sáról, a 2020. évi feladatokról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

A munkatervet a képviselő-testület 242/2019. (XII.13.) határozatával elfogadta.