Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RÉTSÁG város hivatalos honlapja


Gazdálkodási adatok

 

1.
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
A Polgármesteri Hivatal 2018. éves költségvetési beszámolója »
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. éves költségvetési beszámolója »
A Napközi Otthonos Óvoda 2018. éves költségvetési beszámolója »
A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. éves költségvetési beszámolója »
Rétság Város Önkormányzatának 2018. éves költségvetési beszámolója »
Bankszámlaszámok »

Archív:

2014. évi költségvetés »
2011. PM info II. negyedév »
2011. mérleg II. negyedév »
2011. féléves beszámoló »
Beszámoló az önkormányzat 2010.évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról »
Az önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletének megalkotása »
2011.évi költségvetési rendelet »
2011.évi költségvetési rendelet módosítása »
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9./2011. (IV.18.) rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról »

2.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Közzétételi kötelezettség: Negyedévente
Megőrzési időtartam: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
Közzétételi kötelezettség: Negyedévente
Megőrzési időtartam: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Önkormányzati támogatások 2008-ban »
Önkormányzati támogatások 2009-ben »
Önkormányzati támogatások 2010-ben »
Önkormányzati támogatások 2013-ban »
Önkormányzati támogatások 2014-ben »
Önkormányzati támogatások 2015-ben»
4.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama
Közzétételi kötelezettség: Negyedévente
Megőrzési időtartam: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
2022. évi megkötött szerződések listája »
2020. évi megkötött szerződések listája »
2019. évi megkötött szerződések listája »
2018. évi megkötött szerződések listája »

Közzétételi lista e tárgyban »

2014 Művház Negyedszázad Fesztivál szerződései »
2014. évi szerződések, megállapodások »
2014 év I. félévi szerződések listája »
2014. év II. félév szerződései »
2014 évi Negyedszázad Fesztivál költségelszámolása »
2015 év I. félévig megkötött szerződések listája »
2015 év II. félévig megkötött szerződések listája »
5.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Közzétételi kötelezettség: Negyedévente
Megőrzési időtartam: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Közbeszerzéssel kapcsolatos iratok »
6.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Közzétételi kötelezettség: Negyedévente
Megőrzési időtartam: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7. A működés törvényessége, ellenőrzése
  • A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
  • Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
  • A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
  • A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
8. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
9. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről