Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RÉTSÁG város hivatalos honlapja


Szervezeti, személyzeti adatok

1.
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam: Az előző állapot törlendő
A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei »
Alapadatok nyomtatható formában »
2.
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam: Az előző állapot törlendő
A polgármesteri hivatal szervezeti egységei »
3.
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam: Az előző állapot törlendő
Vezetők elérhetősége »
4.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam: Az előző állapot törlendő
Címek, telefonszámok »
Ügyfélfogadás »
5.
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam: Az előző állapot törlendő
Képviselő-testület tagjai »
6.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnalMegőrzési időtartam: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Óvoda, Művelődési Központ és Könyvtár, Polgámesteri Hivatal »
7.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Járóbeteg Szakellátó és Pedagógiai Szakszolgálat »
8.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
– jelenleg nem működik
9.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A Hangadó című hivatalos városi lap oldala »
10.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai
Közzétételi kötelezettség: A változásokat követően azonnal
Megőrzési időtartam: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Törvényességi felügyelet »