Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RÉTSÁG város hivatalos honlapja


Képviselő-testület 2024. évi munkaterve

I. 2024. év kiemelt feladatai:

Gazdálkodás

 • likviditás biztosítása,
 • racionális gazdálkodás megvalósítása bevételek emelésével, kiadások szinten tartásával, kintlévőségek csökkentésével, szabad pénzeszközök lekötésével
 • ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás

Település üzemeltetés, településfejlesztés

 • a vagyongazdálkodáshoz vagy költségcsökkentéshez kapcsolódó pályázati lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti megindítása, eredményes döntés esetén a már benyújtott pályázatok végrehajtása
 • a folyamatban lévő pályázatok végrehajtása
 • a Városi Piac használatbavétele, működtetésének megindítása
 • iskolai étkezde használatbavétele
 • közterületek felújításának és karbantartásának folytatása
 • közlekedési szabályok felülvizsgálata

Művelődés, sport,

 • közművelődés feltételeinek biztosítása 
 • civil szervezetekkel való együttműködés 

II. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek

Január 25. csütörtök 10,00 óra

(SZB ülés időpontja: 2024.január.22. hétfő, 14,00 óra)

(PVB ülés időpontja: 2024.január 23. kedd,  9,00 óra)

Előterjesztések benyújtásának határideje: január 12. péntek 9,00 óra

 1. 2024. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,

                                            Szociális Bizottság

 1. Polgármester 2024. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,

 1. Városüzemeltetési Csoport 2024. évi havonkénti lebontású karbantartási tervének elfogadása

Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,

 1. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Február 22. csütörtök 10,00 óra

(SZB ülés időpontja: 2024.február.19. hétfő, 14,00 óra)

(PVB ülés időpontja: 2024.február 20. kedd,  9,00 óra)

Előterjesztések benyújtásának határideje: február 9. péntek 9.00 óra

 1. 2024. évi költségvetési rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Szociális Bizottság

 1. 2023. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 1. 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Meghívandó: közbeszerzési szakértő

 1. Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi tevékenységéről, valamint a 2024. évi munka és rendezvénytervéről

Előterjesztő: Jakus Szilvia intézményvezető

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 1. Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2024.évi támogatására

Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, 

 1. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

ZÁRT ÜLÉS

1)  Városi kitüntetések és elismerések adományozása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Március 28. csütörtök 10,00 óra

(SZB ülés időpontja: 2024.március.25. hétfő, 14,00 óra)

(PVB ülés időpontja: 2024.március 26. kedd,  9,00 óra)

Előterjesztések benyújtásának határideje: március 14. péntek 9.00 óra

 1. Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója

Előterjesztő: rendőrkapitány

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Meghívandó: megyei főkapitány

Opció: Az anyag elkészülte után kerül felvételre a napirend

 1. Beszámoló a Városüzemeltetési Csoport 2023. évi munkájáról

Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi működéséről 

Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 1. Sport és civil szervezetek 2024.évi támogatási pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, 

 1. 2024. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 1. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Május 30. csütörtök 10,00 óra

(SZB ülés időpontja: 2024.május.27. hétfő, 14,00 óra)

(PVB ülés időpontja: 2024.május 28. kedd,  9,00 óra)

Előterjesztések benyújtásának határideje: május 17. péntek 9.00 óra

1)  Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

2) Tájékoztatás a Rétsági kistérségi Járóbeteg – szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2023. évi mérlegbeszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Nábelek Anna ügyvezető igazgató

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 1. Beszámoló a helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

4) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról (opcionális)

Előterjesztő: Kosik Roland Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

5) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól 

Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

6) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 1. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Augusztus 29. csütörtök 10,00 óra

(SZB ülés időpontja: 2024. augusztus.26. hétfő, 14,00 óra)

(PVB ülés időpontja: 2024. augusztus 27. kedd,  9,00 óra)

Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 16. péntek 9.00 óra

1) 2024. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

2) Beszámoló az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének féléves teljesítéséről 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

3) Beszámoló a belső ellenőr 2024. I. félévi munkájáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

4) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

5) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről. 

Előterjesztő: óvodavezető

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 1. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Október 1. és 15-e között

Alakuló ülés

November 28. csütörtök 16,00 óra

                              Közmeghallgatás

(SZB ülés időpontja: 2024. november.25. hétfő, 14,00 óra)

(PVB ülés időpontja: 2024. november 26. kedd,  9,00 óra)

Előterjesztések benyújtásának határideje: november 15. péntek 9.00 óra

1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

2) Beszámoló az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről 

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

3) A helyi adók mértékének megállapítása

Előterjesztő: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

4) Tájékoztató a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásának eredményéről

Előterjesztő: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság

          Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

5) 2025. évi földhaszonbér megállapítása

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 1. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

December 12. csütörtök 10,00 óra

(SZB ülés időpontja: 2024. december 9. hétfő, 14,00 óra)

(PVB ülés időpontja: 2024. december 10. kedd,  9,00 óra)

Előterjesztések benyújtásának határideje: december 01. november 29.00 óra

 1. A 2025. évi gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

2) A Képviselő-testület 2025. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

3) 2025. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 1. Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság


A munkatervet a képviselő-testület ……………………….. határozatával elfogadta.