Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RÉTSÁG város hivatalos honlapja


Az önkormányzat 2011 évi munkaterve

2011. évi munkaterv

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. évi MUNKATERVE

A munkaterv kiegészítése a junius 30-i testületi döntés alapján »

A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek:

1.) Január 21. péntek

1) Előterjesztés Rétság város gazdasági programjáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó:

2) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete megalkotásáról (első körben)
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló

3) Előterjesztés a vagyonrendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Előterjesztés az önkormányzat Szociális rendeletének módosításáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság

5)  Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról

Előterjesztő: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Előterjesztés 2011.évi közbeszerzési szabályzatról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Meghívandó: közbeszerzési tanácsadó

8) Városközpont Rehabilitációs pályázat II.forduló benyújtásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

9) Előterjesztés kistérségi közösségi busz működéséről, használatának feltételeiről

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

10) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi kiemelt célok meghatározásáról, valamint tájékoztató az előző évi tapasztalatokról

Előterjesztő: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Meghívandó: Tűzoltó parancsnok

11) Pályázati kiírás Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői állás betöltésére

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

12) Előterjesztés a rétsági sportegyesületek 2011. évi támogatásáról szóló pályázati kiírásról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

13) Előterjesztés a rétsági Nyugdíjas Klubok 2011. évi támogatásának igénylési feltételeiről

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

14) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2.) Február 18. péntek

1) Előterjesztés az Önkormányzat 2010.évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete megalkotására (2.kör)

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság

Meghívandó: könyvvizsgáló

3) Előterjesztés az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Meghívandó: társulás polgármesterei, könyvvizsgáló

4) Hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Előterjesztés laktanya értékesítésére kiírandó pályázatról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2010. évi tevékenységéről, valamint a 2011. évi munka és rendezvénytervéről

Előterjesztő: VMKK igazgató

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

ZÁRT ÜLÉS

8) Előterjesztés a Pro-urbe díj, a Díszpolgári Cím és a Vállalkozók a Városért elismerés adományozására
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3.) Március 25.péntek

1) Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló

2) Beszámoló az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztő: iskolaigazgató

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Meghívandó: társulás polgármesterei, könyvvizsgáló

3) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2011. évi térítési díjának megállapítása.

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság

4) Előterjesztés a rétsági sportegyesületek 2011. évi támogatásának megállapításáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Meghívandó: egyesületek elnökei

5) Előterjesztés a rétsági Nyugdíjas Klubok 2011. évi támogatásának megállapításáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Meghívandó: klub vezetők

6) Előterjesztés 2011.évi karbantartási és felújítási terv elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Előterjesztés a 2011.évi közbeszerzési tervről

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Meghívandó: közbeszerzési szakértő

8) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Meghívandó: rendőrkapitány

9) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő:polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4.) Április 15.péntek 

1) Előterjesztés a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Előterjesztés Sportkombinát hasznosításáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Előterjesztés megüresedett önkormányzati ingatlanok további hasznosításáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Településrendezési eszközök felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Beszámoló a Belső Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működésének megkezdéséről, a Nonprofit Kft. közgyűléséről, illetve a 2010. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról, 

Előterjesztő: ügyvezető

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő:polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Május 20.péntek

1) Előterjesztés az Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről

Előterjesztő: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal FEUVE rendszerének szabályairól, működéséről és annak tapasztalatairól

Előterjesztő: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Meghívandó: könyvvizsgáló

4) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól, valamint a városi honlap működéséről

Előterjesztő: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság

6) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Június 17.péntek

1) Előterjesztés a 2011. évi költségvetés módosításáról
Előterjesztés: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló

2) Beszámoló a Rétsági Önkéntes Tűzoltó egyesület 2010.évi működéséről

Előterjesztés: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Meghívandó: tűzoltó parancsnok

3) Előterjesztés Rétság város közlekedési szabályainak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Meghívandó: közlekedési szakértő

4) Előterjesztés a képviselő-testület 2011.évi munkatervének módosításáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2010. évi működéséről. 

Előterjesztő: Óvodavezető

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Augusztus 26.péntek

1) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetés féléves teljesítéséről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Beszámoló a 2010/2011. oktatási évről

Előterjesztő: intézményvezető

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Előterjesztés a közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési terv módosítása

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

8) Szeptember 23.péntek

1) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetése módosítására 
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló

2) Előterjesztés Rétság Város 2011-2012 évi hó eltakarítási munkáinak ellátására vonatkozó pályázati kiírásról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Előterjesztés a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírásáról, pályázati feltételek meghatározásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Előterjesztés a 2011/2012. oktatási év indításának tapasztalatairól

Előterjesztő: iskolaigazgató

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Tájékoztató a kihelyezett középiskola 2010. évi működésének tapasztalatairól

Előterjesztő: kihelyezett középiskola vezetője

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

ZÁRT ÜLÉS
7) Előterjesztés a Város Szolgálatáért és az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozására
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság9.) Október 21.péntek

1) Előterjesztés a 2012. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadására

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről

Előterjesztő: jegyző

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Előterjesztés a helyi adók mértékének megállapítására

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4)Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

10.) November 18.péntek -Közmeghallgatás

1) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetése időarányos teljesítéséről. 

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság

Meghívandó: könyvvizsgáló

2) Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: polgármesterű

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság

Meghívandó: könyvvizsgáló

3) Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásáról 

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság

4) Előterjesztés Rétság Város 2011-2012 évi hó eltakarítási munkáinak ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

11.) December 16.péntek

1) Előterjesztés a 2012. évi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság

2) Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. évi munkaterve elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság

3) Előterjesztés a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Testületi ülések állandó témái 

Napirend tárgyalása előtt: 

– Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: polgármester

– Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról

Előterjesztő: polgármester

Lakossági fórum:

Április  18 hétfőn 18:00 óra
Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a 2011. évi feladatokról
Előterjesztő: polgármester
Rétság, 2010.december16.

Mezőfi Zoltán
polgármester

A Képviselő-testület 307/2010. (XII. 16.) számú határozatával a munkatervet elfogadta.

Mezőfi Zoltán sk.
polgármester
Fejes Zsolt sk.
jegyző

 

A munkaterv kiegészítése a junius 30-i testületi döntés alapján »

Linkajánló a témához:1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról »