Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RÉTSÁG város hivatalos honlapja


Az önkormányzat 2012 évi munkaterve

 

I. 2012. év fő feladatai:

Gazdálkodás

Likviditás biztosítása, bevételek emelése, kiadások csökkentése
Vagyongazdálkodási rendszer kialakítása és működtetése
kintlévőségek kezelése, behajtása
ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás
Belső ellenőrzési rendszer működtetése,(FEUVE)

Település üzemeltetés, településfejlesztés

Városközpont rehabilitációs pályázat kezelése, végrehajtása,
egyéb pályázati lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti megindítása
Közterületek felújítása és karbantartása
A város tulajdonában levő ingatlanok felújítási- és karbantartási rendszerének kidolgo-zása
Ingatlan(ok) értékesítése, hasznosítása
A Település-szerkezeti Terv és Helyi Építési szabályzat felülvizsgálatának elindítása
kiemelt feladatok rendszeres kezelése és végrehajtása

Művelődés, sport,

Közművelődés feltételeinek javítása
civilszervezetekkel való együttműködés erősítése

II. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek:

Január 20. péntek 16.00 óra

(SZB. ülés időpontja: január 16 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: január 17 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: január 10 kedd 13.00 óra

1) Gazdasági program
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,

2) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) 2012. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló

4) Önkormányzati ingatlanok használatáról szóló megállapodások felülvizsgálata 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,

5) Polgármester 2012 évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

8) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Február 17. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: február 13 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: február 14 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 08 szerda 13.00 óra

1) 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló

2) Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság

3) Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetése
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: társulás polgármesterei, könyvvizsgáló

4) 2012. évi közbeszerzési szabályzat
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közbeszerzési tanácsadó

5) Megüresedett önkormányzati ingatlanok további hasznosítása
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Rétsági sportegyesületek 2012. évi támogatásáról szóló pályázat kiírása
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Rétsági Nyugdíjas Klubok 2012. évi támogatásának igénylési feltét-eleinek meghatározása
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

8)  Rétsági civil szervezetek 2012. évi támogatási pályázata
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

9) Belső szabályzatok áttekintése, jóváhagyása
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

10) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásá-ról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

11) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: munkacsoport vezető

12) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

13) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

ZÁRT ÜLÉS
1) Laktanya telephelyének megvásárlásával kapcsolatos kártérítési igény
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,

2) A Pro-urbe díj, a Díszpolgári Cím és a Vállalkozók a Városért elismerés adományozása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Március 23.péntek 16.00 óra(SZB ülés időpontja: március 19 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: március 20 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: március 08. csütörtök 13.00 óra

1) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2012. évi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság

2) Napközi otthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Rétsági sportegyesületek 2012. évi támogatásának megállapítása
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: egyesületek elnökei

4) Rétsági Nyugdíjas Klubok 2012. évi támogatásának megállapítása
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: klub vezetők

5) Rétsági civil szervezetek 2012. évi támogatásának megállapítása 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) 2012. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása
Előterjesztő: Salgai György városgondnok
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közbeszerzési szakértő

8) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója
Előterjesztő: Ferencsik Raymond rendőrkapitány
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: megyei főkapitány

9) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi tevé-kenységéről, valamint a 2012. évi munka és rendezvénytervéről
Előterjesztő: Végh József igazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

10) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

11) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

12) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Április 20. péntek 16.00 óra (SZB ülés időpontja: április 16 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: április 17 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: április 05 csütörtök 13.00 óra

1) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló

2) Beszámoló az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi vezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: társulás polgármesterei, könyvvizsgáló

3) Kistérségi közösségi busz működéséről, használatának feltételeiről
Előterjesztő: Salgai György városgondnok
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Laktanya egyes épületeinek, területeinek értékesítésére kiírandó pá-lyázatról, a további hasznosítási célok meghatározásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Sportkombinát hasznosításáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Településrendezési eszközök felülvizsgálata
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Beszámoló a Belső Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőr tapasztalatairól
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

8) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság

9) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásá-ról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

10) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

11) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Május 18. péntek 16.00 óra(SZB ülés időpontja: május 14 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: május 15 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 08 kedd 13.00 óra

1) Napközi otthonos Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal FEUVE rendszeréről 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló

4) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól, 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásá-ról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

8) Rétság város közlekedési szabályainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közlekedési szakértő
Június 22. péntek 16.00 óra(SZB ülés időpontja: június 18 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: június 19 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: június 07 csütörtök 13.00 óra

1) 2012. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló

2) A képviselő-testület 2012. évi munkatervének módosításáról
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Önkormányzati támogatásban részesülő Rétsági civil szervezetek beszámolója
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről. 
Előterjesztő: Gyurcsikné Fekete Magdolna óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

8) Tájékoztató a települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről, a létesítmények állapotáról, üzemeltetéséről
Előterjesztő: Zöldhíd és DMRV (Bgyarmat) vezetője
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közszolgáltató vezetője

9) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2011. évi mérlegbeszámoló el-fogadásáról, 
Előterjesztő: Bugarszki Miklós ügyvezető igazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

10) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Augusztus 31.  péntek 16.00 óra(SZB ülés időpontja: augusztus 27 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: augusztus 28 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 16 csütörtök 13.00 óra

1) Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetés féléves teljesítéséről. 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó:könyvvizsgáló

2) Beszámoló a 2011/2012 oktatási évről
Előterjesztő:Borosné Gellai Katalin igazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési terv módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Tájékoztató a folyamatban lévő szerződésekről
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Szeptember 21. péntek 16.00 óra(SZB ülés időpontja: szeptember 17 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: szeptember 18 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: szeptember 06 csütörtök 13.00 óra

1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló

2) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírása, pályázati feltételek meghatározása
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Könyvvizsgálói tevékenység pályáztatása
Előterjesztő:Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság

4) Beszámoló a 2012/2013. oktatási év indításának tapasztalatairól
Előterjesztő: Borosné Gellai Katalin igazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a kihelyezett középiskola 2012. évi működésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Mocsári Gergely tagozatvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

8) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

ZÁRT ÜLÉS
1) A Város Szolgálatáért és az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozása
Előterjesztő:Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
Október 19. péntek 16.00 óra(SZB ülés időpontja: október 15 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: október 16 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: október 04. csütörtök 13.00 óra

1) 2013. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) A helyi adók mértékének megállapítása
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Beszámoló a Városüzemeltetési csoport munkájáról, 
Előterjesztő: Salgai György városgondnok
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: munkacsoport vezető

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
November 16. péntek  16.00 óra –  Közmeghallgatás(SZB ülés időpontja: november 12 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: november 13 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 05 hétfő 13.00 óra

1) Településrendezési terv koncepció
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetése időarányos teljesítéséről. 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló

3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előterjesztő:Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
Meghívandó: könyvvizsgáló

4) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása 
Előterjesztő:Tömör Józsefné aljegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság

5) Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról
Előterjesztő: Hutter Jánosné
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közszolgáltató vezetője

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

8) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
December 14. péntek 16.00 óra(SZB ülés időpontja: december 10 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: december 11 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: december 03 hétfő 13.00 óra

1) A 2013. évi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizott-ság

2) Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizott-ság

3) A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizott-ság

4) 2013. évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása, 
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizott-ság

5) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működéséről
Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizott-ság

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásá-ról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

8) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Lakossági fórum: 

2012. április  24  kedd 18:00 óra
Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2012. évi feladatokról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

A munkatervet a képviselő-testület 356./2011.(XII.16.) határozatával elfogadta.

Mezőfi Zoltán sk.
polgármester
Hutter Jánosné sk.
jegyző

 

Linkajánló a témához:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról »