Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RÉTSÁG város hivatalos honlapja


Az önkormányzat 2013 évi munkaterve

I. 2013. év fő feladatai:

I. 2013. évi ülések ütemzése:

Szociális Bizottság Pénzügyi és Város-
üzemeltetési Bizottság
Képviselő-testület
Január 21. hétfő Január 22. kedd Január 25. péntek
Február 18. hétfő Február 19. kedd Február 22. péntek
Március 18. hétfő Március 19. kedd Március 22. péntek
Április 22. hétfő Április 23. kedd Április 26.péntek
Május 20. hétfő Május 21. kedd Május 24. péntek
Június 17. hétfő Június 18. kedd Június 21. péntek
Augusztus 26. hétfő Augusztus 27. kedd Augusztus 30. péntek
Szeptember 16. hétfő Szeptember 17. kedd Szeptember 20. péntek
Október 14. hétfő Október 15. kedd Október 18. péntek
November 18. hétfő November 19. kedd November 22.péntek
December 16. hétfő December 17. kedd December 20. péntek

 

II. 2013. év fő feladatai:

Gazdálkodás

Likviditás biztosítása, bevételek emelése, kiadások csökkentése
Vagyongazdálkodási rendszer működtetése
kintlévőségek kezelése, behajtása
ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás
Település üzemeltetés, településfejlesztés

Városközpont rehabilitációs pályázat kezelése, végrehajtása,

központi háziorvosi ügyelet megszervezése
egyéb pályázati lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti megindítása
Közterületek felújítása és karbantartása
A város tulajdonában levő ingatlanok felújítási- és karbantartási rendszerének kidolgozása
Ingatlan (ok) értékesítése, hasznosítása
A Település-szerkezeti Terv és Helyi Építési szabályzat felülvizsgálatának elindítása
kiemelt feladatok rendszeres kezelése és végrehajtása

Művelődés, sport,

Közművelődés feltételeinek javítása
civilszervezetekkel való együttműködés

III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek

Január 25. péntek 16.00 óra
(SZB. ülés időpontja: január 21 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: január 22 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: január 14 hétfő 13.00 óra

1) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) 2013. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság

3) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Városnap meghatározása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Polgármester 2013 évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató Rétság városközpont funkcióbővítő rehabilitációjáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

8) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

9) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

ZÁRT ÜLÉS
1) Laktanya telephelyének megvásárlásával kapcsolatos kártérítési igény

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,

Február 22. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: február 18 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: február 19 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 11 hétfő 13.00 óra

1) 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság

2) Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság

3) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013. évi munka és rendezvénytervéről

Előterjesztő: Végh József igazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Pályázat sport és civil szervezetek 2013.évi támogatására

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,

5) Önkormányzati ingatlanok használatáról szóló megállapodások felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,

6) Megüresedett önkormányzati ingatlanok további hasznosítása

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Belső szabályzatok ismertetése

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,

8) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

9) Tájékoztató Rétság városközpont funkcióbővítő rehabilitációjáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

10) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

11) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

ZÁRT ÜLÉS
1) Városi kitüntetések és elismerések adományozása

Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Március 22. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: március 18 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: március 19 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: március11. hétfő 13.00 óra

1) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2013. évi térítési díjának megállapítása

Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság

2) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója

Előterjesztő: Ferencsik Raymond rendőrkapitány
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: megyei főkapitány

3) Sport és civil szervezetek 2013.évi támogatási pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,

4) 2013. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása

Előterjesztő: Salgai György városgondnok
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közbeszerzési szakértő

6) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

8) Tájékoztató Rétság városközpont funkcióbővítő rehabilitációjáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

9) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

10) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Április 26. péntek 16.00 óra 

(SZB ülés időpontja: április 22 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: április 23 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: április 10 szerda 13.00 óra
1) Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Beszámoló az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi vezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Előterjesztő:Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság

4) Laktanya egyes épületeinek, területeinek értékesítésére kiírandó pályázatról, a további hasznosítási célok meghatározásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Sportkombinát hasznosításáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Településrendezési eszközök felülvizsgálata

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Beszámoló a belső ellenőrzés működéséről, az ellenőr ta­pasztalatairól

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

8) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság

9) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

10) Tájékoztató Rétság városközpont funkcióbővítő rehabilitációjáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

11) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

12)Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Május 24. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: május 20 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: május 21 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 08 szerda 13.00 óra

1) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Beszámolóa közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól, 

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Rétság város közlekedési szabályainak felülvizsgálata

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közlekedési szakértő

4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Tájékoztató Rétság városközpont funkcióbővítő rehabilitációjáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6)Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Június 21. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: június 17 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: június 18 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: június 06 csütörtök 13.00 óra

1) 2013. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) A képviselő-testület 2013. évi munkatervének módosításáról

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről. 

Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Tájékoztató a települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről, a létesítmények állapotáról, üzemeltetéséről

Előterjesztő: Zöldhíd és DMRV (Bgyarmat) vezetője
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közszolgáltató vezetője

6) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2012. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról, 

Előterjesztő: Bugarszki Miklós ügyvezető igazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

8) Tájékoztató Rétság városközpont funkcióbővítő rehabilitációjáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

9)Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

10) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Augusztus 30.  péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: augusztus 26 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: augusztus 27 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 15 csütörtök 13.00 óra

1) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetés féléves teljesítéséről. 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Tájékoztató Rétság városközpont funkcióbővítő rehabilitációjáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Szeptember 20. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: szeptember 16 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: szeptember 17 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: szeptember 05 csütörtök 13.00 óra

1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírása, pályázati feltételek meghatározása

Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Tájékoztató Rétság városközpont funkcióbővítő rehabilitációjáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Október 18. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: október 14 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: október 15 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: október 03. csütörtök 13.00 óra

1) 2013. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Beszámoló a Városüzemeltetési csoport munkájáról,

Előterjesztő: Salgai György városgondnok
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi működéséről 

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5) Tájékoztató Rétság városközpont funkcióbővítő rehabilitációjáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság


November 22. péntek  16.00 óra –  Közmeghallgatás

(SZB ülés időpontja: november 18 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: november 19 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 04 hétfő 13.00 óra

1) Településrendezési terv koncepció

Előterjesztő:Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetése időarányos teljesítéséről. 

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3) A helyi adók mértékének megállapítása

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása 

Előterjesztő:Tömör Józsefné aljegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság

5) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Tájékoztató Rétság városközpont funkcióbővítő rehabilitációjáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

8) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

December 20. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: december 16 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: december 17 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: december 05 hétfő 13.00 óra

1)A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

2)2014. évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása, 

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

3)Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

4)Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

5)Tájékoztató Rétság városközpont funkcióbővítő rehabilitációjáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

6) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

7)Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Lakossági fórum:  2013. április  16  kedd 18:00 óra

Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtá­sáról, a 2013. évi feladatokról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

A munkatervet a képviselő-testület 301./2012. (XII.20.) határozatával elfogadta.

 

Mezőfi Zoltán sk.
polgármester
Hutter Jánosné sk.
jegyző

 

Linkajánló a témához:
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól »
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról »