Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RÉTSÁG város hivatalos honlapja


Az önkormányzat 2014 évi munkaterve


I. 2014. évi ülések ütemzése

Szociális Bizottság
(hétfő)
Pénzügyi és Város-üzemeltetési Bizottság (kedd)
Képviselő-testület
(péntek)
Január 20. Január 28. Január 31.
Február 17. Február 18. Február 21.
Március 17. Március 18. Március 21.
Április 14. Április 15. Április 18.
Május 19. Május 20. Május 23.
Június 16. Június 17. Június 20.
Augusztus 18. Augusztus 19. Augusztus 22.
Szeptember 15. Szeptember 16. Szeptember 19.
Október 27. Október 28. Október 31.
November 17. November 18. November 21.
December 15. December 16. December 19.

II. 2014. év kiemelt feladatai
Gazdálkodás

 • likviditás biztosítása,
 • racionális gazdálkodás megvalósítása bevételek emelésével, kiadások szinten tartásával, kintlévőségek csökkentésével, szabad pénzeszközök lekötésével
 • ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás
 • volt laktanya kárigény érvényesítése

Település üzemeltetés, településfejlesztés

 • a vagyongazdálkodáshoz vagy költségcsökkentéshez kapcsolódó pályázati lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti megindítása
 • közterületek felújításának és karbantartásának folytatása
 • a város tulajdonában levő ingatlanok felújítási- és karbantartási rendszerének kidolgozása
 • ingatlan(ok) értékesítése, hasznosítása
 • A Település-szerkezeti Terv és Helyi Építési szabályzat felülvizsgálatának elindítása

Művelődés, sport,

 • közművelődés feltételeinek biztosítása
 • civilszervezetekkel való együttműködés


III. Képviselő-testületi ülések időpontja
és a javasolt napirendek
 

Január 31. péntek 16.00 óra

(SZB. ülés időpontja: január 27 hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: január 28 kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: január 20 hétfő 10.00 óra
1) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2)  2014. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
3)  Polgármester 2014. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,
4)  Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Február 21. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: február 17. hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: február 18. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 10. hétfő 10.00 óra
1)  2014. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
2) 2013. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közbeszerzési szakértő
4) Településrendezési eszközök felülvizsgálata
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről, valamint a 2014. évi munka és rendezvénytervéről
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2014.évi támogatására
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,
7) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
8) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
9) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
ZÁRT ÜLÉS
1) Városi kitüntetések és elismerések adományozása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Március 21. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: március 17. hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: március 18. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: március 10. hétfő 10.00 óra
1) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2014. évi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság
2) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója
Előterjesztő: rendőrkapitány
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: megyei főkapitány
3) Sport és civil szervezetek 2014.évi támogatási pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,
4) 2014. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása
Előterjesztő: Salgai György városgondnok
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
8) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Április 18. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: április 14. hétfő 14,30.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: április 15. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: április 07. hétfő 10.00 óra
1) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Május 23. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: május 19. hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: május 20. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 12. hétfő 10.00 óra
1) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól,
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Június 20. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: június 16. hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: június 17. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: június 5. csütörtök 10.00 óra
1) 2014. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) A képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosításáról
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről.
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Tájékoztató a települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről, a létesítmények állapotáról, üzemeltetéséről
Előterjesztő: Zöldhíd és DMRV (Bgyarmat) vezetője
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Meghívandó: közszolgáltató vezetője
6) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2013. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Bugarszki Miklós ügyvezető igazgató
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
8) Tájékoztató a szabadságállományokról
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
9) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
10) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Augusztus 22. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: augusztus 18. hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: augusztus 19. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 11. hétfő 10.00 óra
1) Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetés féléves teljesítéséről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Szeptember 19. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: szeptember 15. hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: szeptember 16. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: szeptember 8. hétfő 10.00 óra
1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírása, pályázati feltételek meghatározása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Október 31. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: október 27. hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: október 28. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: október 13. csütörtök 10.00 óra
1) 2014. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítése
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) 2015. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Beszámoló a Városüzemeltetési csoport 2013-2014. évi munkájáról,
Előterjesztő: Salgai György városgondnok
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013-2014. évi működéséről
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
8) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

November 21. péntek 16.00 óra – Közmeghallgatás

(SZB ülés időpontja: november 17. hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: november 18. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 10. hétfő 10.00 óra
1) Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetése időarányos teljesítéséről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) A helyi adók mértékének megállapítása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása
Előterjesztő:jegyző
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság
4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

December 19. péntek 16.00 óra

(SZB ülés időpontja: december 15. hétfő 16.00 óra)
(PVB. ülés időpontja: december 16. kedd 16.00 óra)
Előterjesztések benyújtásának határideje: december 08. hétfő 10.00 óra
1) A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) 2015. évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása,
Előterjesztő: jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

Lakossági fórum: 2014. április 29. kedd 18:00 óra

Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2014. évi feladatokról
Előterjesztő: polgármester

A munkatervet a képviselő-testület 289/2013. (XII.13.) határozatával elfogadta.-

 

Mezőfi Zoltán sk.
polgármester
Varga Tibor sk.
jegyző

 

Linkajánló a témához:
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól »
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról »