Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RÉTSÁG város hivatalos honlapja


Author: verzarkrisztian

Kitüntetések nemzeti ünnepünkön, 2011. március 15-én

Az 1848-49-es szabadságharcra való emlékezés alkalmat ad arra is, hogy városunk képviselő-testület kitüntetéseket adományozzon a város érdekében önzetlenül tevékenykedők számára. 2011-ben három Pro Urbe-díj került átadásra. Az alábbiakban az ünnepségen elhangzott méltató beszédeket idézzük.

Kapecska Ferencné, született Ötvös Zsuzsanna, Somogy megyében, Marcaliban született. Családjával 1961-ben költöztek Alsópeténybe, itt fejezte be az általános iskolát, majd a váci Közgazdasági Szakközépiskolában folytatta tanulmányait.
A közigazgatásban 1968-tól kezdődően dolgozott községi tanácsoknál, előbb Keszegen, majd Alsópetényben volt VB titkár, egészen 1972-ig, amikor is Rétságra került a Járási Hivatal Pénzügyi Osztályára, ahol kezdetben pénzügyi ügyintézőként dolgozott, majd később osztályvezető helyettesnek nevezték ki.
1991-ig a Városi Önkormányzat jogelődjeinél végezte pénzügyi tevékenységét, majd 1991. február 1-től az akkori Képviselő-testület a Városi Önkormányzat jegyzőjévé nevezte ki. 16 évig a város jegyzőjeként dolgozott egészen 2007. március 31-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Rendszeresen képezte magát, így pénzügyi ügyintézői, igazgatás-szervezői, okmányirodai ügyintézői és anyakönyvvezetői végzettséget is szerzett, majd 1987-ben eredményesen letette a felsőfokú költségvetési szakvizsgát.
Irányítása alatt a rétsági Polgármesteri Hivatal a megye egyik legjobb, legfelkészültebb hivatalává vált, biztosítva a törvényes, szakszerű ügyintézést, a stabil, megalapozott gazdálkodást, a jó színvonalú működéshez szükséges munkafegyelmet és a mindig naprakész szabályozást.
A munkában, mint az egy jó vezetőhöz illik, mindig élenjárt. Munkáját kiemelkedő lelkiismeretességgel, felkészülten, megbízhatóan, precízen, nagy szakmai hozzáértéssel és legendás munkabírással végezte.
Teljesítményét több kitüntetéssel ismerték el pályafutása során: így 1976-ban Tanács Kiváló Dolgozója megyei kitüntetést kapta meg, 1983-ban a pénzügyminisztertől a Kiváló Munkáért kitüntetést, 1994-ben a belügyminisztertől a közszolgálatban végzett kiemelkedő munkájáért az Aranygyűrű kitüntetést, 1997-ben pedig a köztársasági elnöktől a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemrend kitüntetést vehette át. 2005-ben a Nógrád Megyei Közgyűléstől kapott egy emlékplakettet 15 éves jegyzői tevékenységéért. A Városi Önkormányzat munkáját 2010. októberétől ismét hathatósan segíti a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjaként. A város érdekében végzett kiemelkedő, fáradhatatlan és eredményes munkája példaértékű, ezt ismeri el a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pro Urbe Emlékérem adományozásával.

Kopcsák Jánosné, született Spitzer Julianna, Nógrád megyében, Romhányban született. Férjével együtt 1958-ban költöztek Rétságra, ekkor lett a Rétsági Vöröskereszt Szervezet tagja. A Járási Hivatalban és a TSZ irodán dolgozott. Mindkét munkahelyén megbízható, segítőkész munkatársként ismerték meg. 1980-ban betegsége miatt leszázalékolták, de átjutva a kritikus életszakaszon, csökkentett óraszámban ugyan, de újra dolgozni kezdett.
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének lelkes aktivistájaként, önzetlen munkájával segítette és segíti a mai napig is a szervezet tevékenységét. Pénztárosként pontosan, naprakészen vezeti a rábízott dokumentációt. Folyamatosan ápolta és bővítette azokat a kapcsolatokat, melyek a vöröskeresztes munkához elengedhetetlenek, tevékenységével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Vöröskereszt helyi szervezetének munkája színvonalas és tartalmas legyen. Odaadó munkájával sokat segített a különböző rendezvények előkészítésében, lebonyolításában. Ilyenek voltak például az önkéntes véradások, az idősek napja rendezvények, az elsősegélynyújtó versenyek, csecsemőgondozási versenyek, a különböző jótékonysági rendezvények, valamint a vöröskeresztes bálok szervezése.
Teljesítményét a Magyar Vöröskereszt Országos Szervezete előbb bronz, majd ezüst illetve később arany fokozatú kitüntetéssel ismerte el. A közösség érdekében végzett több mint fél évszázados vöröskeresztes munkája példamutató, ezt a tevékenységet ismeri el a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pro Urbe Emlékérem adományozásával.

Krasznai Gyula Nyíregyházán született. Családjával egy kis nyírségi faluban, Pócspetriben éltek. Életének sok fontos eseménye köti őt Nyíregyházához, hiszen ott tanult, dolgozott, katonáskodott, s ott is élt néhány évet feleségével. Négy gyermekük született. Több mint húsz éve költöztek Nagyorosziba. Mint tevékeny ember, kereste a közösségi munkálkodás lehetőségét. Az irodalom iránti érdeklődése hozta el őt városunkba, és aktívan bekapcsolódott a Városi Művelődési Központ és Könyvtár életébe. Alapítója a Spangár Andrásról elnevezett Irodalmi Körnek. Bíztatója a helyi fiatal tollforgatóknak, előadóknak, sőt saját költségén többször is szállította őket külföldi és magyarországi fellépésekre, bemutatkozó estekre, különböző rendezvényekre. Ő élesztette újra és terjesztette el térségünkben a Művészetre Hívás Napja elnevezésű programsorozatot, melyhez számos térségen kívüli intézmény, civil szervezet is csatlakozott.
Karaffa Gyula néven megálmodója, kivitelezője, s máig folyamatos gondozója, szerkesztője a Börzsönyi Helikon című irodalmi, művészeti folyóiratnak, mely mára már hatodik évfolyamába lépett, és több vaskos kötetre való kulturális értéket halmozott fel. A folyóirat megjelentetésére egy különleges, akkor még ritka formát választott: a lapot nyomtatásra alkalmas formában az interneten terjesztve adta közre. A kiadvány átlagosan 80 oldalnyi terjedelemben, havonta jelenik meg, és eddig több mint 60 lapszámot ért el. Összeségében több mint 5.000 oldalnyi értékes, válogatott, szerkesztett, az archívumban bármikor elérhető publikációt jelent. A statisztikák szerint 1000-nél is több rendszeres olvasója mellett a könyvtárak kinyomtatva is elhelyezik polcaikra az olvasóik számára az ország több városában. A lap igényes tartalmával immár komoly szakmai rangot vívott ki önmagának. Hozzá kell tenni, hogy a havonkénti megjelentetéshez szükséges sok munkáért semmilyen díjazásban nem részesül.
Krasznai Gyula munkássága, áldozatvállalása, önzetlen tevékenysége nagyban hozzájárult Rétság kulturális életének színesítéséhez, gyarapításához, továbbá városunknak a világháló segítségével széleskörű ismertséget szerzett. Ezt az önzetlen, példaértékű munkát ismeri el a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pro Urbe Emlékérem adományozásával.

Soccer Tournament Timetable

A knockout tournament or elimination tournament is divided into successive rounds; each competitor plays in at least one fixture per round. The top-ranked competitors in each fixture progress to the next round. As rounds progress, the number of competitors and fixtures decreases. The final round, usually known as the final or cup final, consists of just one fixture; the winner of which is the overall champion.

In a single-elimination tournament, only the top-ranked competitors in a fixture progress; in 2-competitor games, only the winner progresses. All other competitors are eliminated. This ensures a winner is decided with the minimum number of fixtures. However, most competitors will be eliminated after relatively few matches; a single bad or unlucky performance can nullify many preceding excellent ones.

A double-elimination tournament may be used in 2-competitor games to allow each competitor a single loss without being eliminated from the tournament. All losers from the main bracket enter a losers’ bracket, the winner of which plays off against the main bracket’s winner.

Annual Marathon Registration

The marathon is a long-distance running event with an official distance of 42.195 kilometres (26 miles and 385 yards), usually run as a road race. The event was instituted in commemoration of the fabled run of the Greek soldier Pheidippides, a messenger from the Battle of Marathon to Athens.

The marathon was one of the original modern Olympic events in 1896, though the distance did not become standardized until 1921. More than 500 marathons are held throughout the world each year, with the vast majority of competitors being recreational athletes as larger marathons can have tens of thousands of participants.

Traffic Safety Notice

Road traffic safety refers to methods and measures for reducing the risk of a person using the road network being killed or seriously injured. The users of a road include pedestrians, cyclists, motorists, their passengers, and passengers of on-road public transport, mainly buses and trams. Best-practice road safety strategies focus upon the prevention of serious injury and death crashes in spite of human fallibility (which is contrasted with the old road safety paradigm of simply reducing crashes assuming road user compliance with traffic regulations). Safe road design is now about providing a road environment which ensures vehicle speeds will be within the human tolerances for serious injury and death wherever conflict points exist.

Upcoming Public Meetings

A town hall meeting is an American term given to an informal public meeting, function, or event derived from the traditional town meetings of New England. Typically open to everybody in a town community and held at the local municipal building, attendees generally present ideas, voice their opinions, ask questions of the public figures, elected officials, or political candidates at the town hall. Attendees rarely vote on an issue or propose an alternative to a situation. It is not used outside of this secular context.

Summer Rock Festival Tickets on Sale!

A rock festival, considered synonymous with pop festival, is considered to be a large-scale rock music concert, featuring multiple acts performing an often diverse range of popular music including rock, pop, folk, electronic, and related genres. As originally conceived in the mid to late 1960s, rock festivals were held outdoors, often in open rural areas or open-air sports arenas, fairgrounds and parks, typically lasted two or more days, featured long rosters of musical performers, and attracted very large crowds – sometimes numbering several hundred thousand people.

Local Artist Exhibition

The performing arts community in Louisville, Kentucky is undergoing a renaissance. The Kentucky Center, dedicated in 1983, located in the downtown hotel and entertainment district, is a premiere performing arts center. It features a variety of plays and concerts, and is the performance home of the Louisville Ballet, Louisville Orchestra, Broadway Across America – Louisville, Music Theatre Louisville, Stage One, KentuckyShow! and the Kentucky Opera, which is the twelfth oldest opera in the United States. The center also manages the historic W. L. Lyons Brown Theatre, which opened in 1925 and is patterned after New York’s acclaimed Music Box Theatre.